Integritetspolicy

Senaste uppdatering: 2021-10-15

Om denna policy

Syftet med denna informationstext är att förklara hur vi, Norr-väst Hushållsservice AB (Norr-väst Hushållsservice, ”vi”, ”oss” eller ”vår”), är personuppgiftsansvariga och hur vi behandlar information som på något sätt kan identifiera dig, så kallad Personidentifierande information (PII). Vi vill även upplysa dig om de rättigheter du har och de skyldigheter vi har, gentemot dig.

Denna text vänder sig till dig som:

För oss är det viktigt att värna om din integritet och identitet samt att följa den nya lagen dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar din information, vilka skyldigheter vi har samt vilka rättigheter du har. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta oss.

Vad är personidentifierande information?

Detta är all information som på något sätt, enskilt eller tillsammans med annan information kan identifiera dig som person. Exempel på enskild information är en bild, personnummer, och passnummer. Exempel på information som behöver stå i kombination med annan information är ditt namn tillsammans med arbetsplats eller namn tillsammans med adress.

Vad lagrar vi för information om dig, varför, och hur länge?

Vår behandling av PII bygger främst på att vi har ingått ett avtal med dig. Antingen är det avtalet aktivt eller avslutat. Vi drivs alltså av vårt intresse att fullborda vår sida av aktiva avtal samt eventuell kommunikation rörande avtal som ej är aktiva längre. Det är alltid vårt intresse att skydda din information och integritet men även att öka vår kvalitet på de tjänster vi utför och att uppfylla lagliga krav. Detta gör att viss information måste sparas enligt bokföringslagen, annan måste sparas för att vi ska upprätthålla våra tjänster gentemot dig, och mycket information sparas baserat på vårt gemensamma intresse att våra tjänster ska växa i kvalitet på alla områden, en intresseavvägning.

Vi har valt att, för denna publikation, dela in denna information i fyra kategorier.

Personuppgifter som behandlas av Norr-väst Hushållsservice

Vår behandling av personuppgifter är begränsad till namn, telefonnummer, e-postadress, post och besöksadress, för enskild firmatecknare, även personnummer och övrig information om din specifika tjänsteportfölj kräver det.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med exempelvis Skatteverket och företag inom samma koncern. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Med den nya dataskyddsförordningen får du som individ vissa rättigheter gentemot oss som behandlar dina uppgifter. För att utöva dessa rättigheter behöver du skicka in en förfrågan till oss där du måste kunna styrka din identitet. När din identitet är styrkt kan vi hjälpa dig med din förfrågan.

Dina rättigheter ger dig rätten att:

Cookies 

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att spara information, och som sen kan läsas av senare. De cookies vi använder innehåller aldrig någon personlig information om dig.

Nästan alla webbplatser använder cookies. Cookies kan tex användas för att spara användarinställningar mellan sidvisningar och sessioner och för statistik- och marknadsföringsändamål.

Olika typer av cookies:

Vår användning av cookies

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av vår webbplats som möjligt. Därutöver så använder vi också cookies för statistik- och marknadsföringsändamål. Till exempel så använder vi statistikverktyget Google Analytics, som använder sig av förstapartscookies för att kunna känna igen din webbläsare mellan olika sidvisningar och besök. Vi kan också använda oss av tredjepartscookies för marknadsföringsändamål, genom tex Google eller Facebook.

Om du inte accepterar cookies

Du kan själv ställa in om du vill ta emot cookies i din webbläsares inställningar. Där kan du också välja om du vill radera cookies som du redan har eller om du vill ha en fråga varje gång en webbplats som du besöker försöker spara en cookie i din webbläsare.

Om du vill läsa mer

Du kan läsa mer om cookies här: https://www.pts.se/sv/bransch/internet/integritet/information-om-kakor/
Genom att besöka denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse av vår webbplats som möjligt.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Om du önskar information eller borttagning enligt tidigare punkter kan du kontakta oss på info@norrvesthushallsservice.se.