• Tvättmaskinsreparationer i Stockholm

Underhållsavtal för vitvaruservice till fastighetsbolag

Vi på Norr-Väst Vitvaruservice är stolta över att erbjuda skräddarsydda underhållsavtal för vitvaruservice till företag och fastighetsbolag. Som företagsägare kan arbetsuppgifterna ofta hopa sig och då finns kanske inte tiden att hantera strulande eller trasiga diskmaskiner. Genom att ingå ett serviceavtal med oss blir reparationer och underhåll av vitvaror en enklare process och din arbetsbörda lättas något. Serviceavtalet innebär att vi en till fyra gånger per år gör en funktionskontroll och genomgång av vitvarorna. Detta innebär exempelvis att vi kan besöka er för att se till att kontorets diskmaskin fungerar som den ska. När du väljer att samarbeta med oss, bestämmer du själv hur ofta du vill att vi ska göra ett besök – det kan vara månadsvis, varje kvartal eller endast vid behov. Kontakta oss redan idag för att ta del av vårt erbjudande och få en anpassad offert.

Vad ingår i vår vitvaruservice för fastighetsbolag?

Regelbunden underhållsservice: Våra kunniga tekniker håller sig till avtalade besök för att professionellt inspektera och underhålla era vitvaror.
● Reparation och vitvaruservice: Om någon av era vitvaror behöver reparation, kan ni lita på att våra tekniker är snabba och effektiva och åtgärdar problemet.
● Bortforsling: Vid installation av nya vitvaror via vår service tar vi hand om era gamla apparater utan tillkommande kostnader.

Varför välja underhållsavtal för vitvaruservice med oss

Genom att ingå ett service- och reparationsavtal för ditt fastighetsbolag säkerställer du att fastighetens vitvaror fungerar felfritt och får en längre livslängd. Detta gynnar både företagets ekonomi och miljön. När ni samarbetar med oss får ni följande:

● Flexibilitet: Vi utformar avtal som är skräddarsydda för att tillmötesgå ditt företags unika behov, oavsett om ni föredrar regelbundna månatliga besök, kvartalsvis underhåll eller snabb service vid behov – vi skräddarsyr avtalet efter era behov.
Kunnig personal: Med över 30 års branscherfarenhet har våra tekniker den kompetens som krävs för att möta alla sorters utmaningar och fel.
Förebyggande: Med underhållsbesök förhindrar du problem innan de uppstår, vilket minimerar risken för oväntade kostnader och besvär.
● Effektiv service: Vid olyckliga händelser är vi snabbt på plats för att lösa problemen med era vitvaror och begränsa eventuell störning.

Lång erfarenhet av vitvaruservice för fastighetsbolag

Efter mer än 30 år i branschen har vi på Norr-Väst Vitvaruservice samlat på oss omfattande kompetens och expertis. Oavsett vilka utmaningar ditt fastighetsbolag möter med era vitvaror, kan vi säkra en lösning åt er. Vi levererar våra tjänster med hög effektivitet, yrkeskunnighet och expertis – varmt välkomna att kontakta oss idag för en kostnadsfri offert.

Copyright Norr-Väst Hushållsservice AB